Track: Gotham City Guys | Artist: Tiffany Haddish & Will Arnett

Album: LEGO Movie 2 Soundtrack