I forgot this shot glass had a bottom

— Porpentine (@aliendovecote) December 25, 2012