KH3発売おめでと〜〜〜〜〜〜う!!!!!! pic.twitter.com/U3uiyq8K9i

— otsu (@o2_6z) January 24, 2019