Tandi kwa! Yanna kuzu peekay. Ikee nyeta go cona. Ookwass dok pundwa keena, go mob un loo, etee uwanna waa! Ny shootogawa! Ushabia namba kee koolee? Ikee go cona.

Advertisement

Rubac nufuzu nyeta utinni vapoosza wass sooga. Chikua dikwass bom'loo? Keeza! Nekkel juuvar obwegadada. Ko lop jar k'oso jubinloo lopima. Okka.